logo filosofie politika zajímavosti diskuze nadpis
Hamty hamty, ať dám víc než tamty

  02.02.2010; 16:40

     Snaha, proplétat nezištnou pomoc a obchod s lidským neštěstím, má v Evropě dlouhou tradici. Tato tradice je nerozlučně spjatá s křesťanskými institucemi. Církve si přisvojily široké spektrum pomoci bližnímu svému, aby dokazovaly svoji potřebnost pro společnost a obhájily tak svou veskrze zvrhlou ideologii, vzešlou z frustrací vykořeněných otroků. O ideologii křesťanství se více rozepíši v dalších článcích. Nyní stačí připomenout, že do značné míry zdiskreditované církve jsou postupně vytlačovány různými "neziskovými" organizacemi, vládního i nevládního charakteru.
     Programově altruistické organizace nenáboženského charakteru, tedy bez ideologického pozadí, mohou být prospěšné pro jakoukoli vyspělou společnost. Tyto organizace ovšem musí být založeny jen na dobrovolných příspěvcích, nikoli být pevně přisáté ke státním penězovodům. V ČR ročně tyto organizace od státu dostávají miliardové částky, přičemž většina peněz se spotřebovává v zahraničí a tento trend se ještě prohlubuje. Nemluvě o tom, že jde o vyhozené peníze, protože většina projektů je neúspěšných a často v zemích, kde ČR nemá jakékoli zájmy.
     Modelovým projektem je třeba vykopání studny v místě, kde není běžně dostupná nezávadná pitná voda. Typické je to pro Afriku, po zprovoznění téměř bezúdržbového zařízení a vyškolení místní obsluhy se zjistí, že o vodu vlastně není zájem, protože složité mezikmenové vztahy, tradice atd. nedovolí ani jedné straně vodu čerpat. Studna zchátrá, v lepším případě se alespoň rozkrade zařízení a místní populace dál zvesela pije tradiční břečku z louží. Dalším příkladem je vybudování solární elektrárny, kdy je po zprovoznění a předání toto zařízení během pár měsíců nefunkční, rozkradené a poničené. Co naplat, milióny mizí bezúčelně v nenávratnu, tak se tam přisypou další pod rouškou nějaké inovace. Současný trend je navíc ten, že veškerý materiál se nakupuje pokud možno u místních obchodníků, čímž se údajně pomáhá místním více a možná se i ušetří. Sice se tím zvětší neprůhlednost financování a otevře větší prostor pro korupci, ale to už v kontextu není tak podstatné. Důležité je si uvědomit, že i dobře zorganizovaný a zprovozněný projekt se příliš často ukazuje jako místním obyvatelstvem neprovozovatelný.
     Pro obvykle frustrované profesionální pomahače je tedy spásou a pravým požehnáním, stane-li se nějaké neštěstí větších rozměrů jako nyní při zemětřesení na Haiti. Vlády i občané se předhánějí v zasílání všemožné pomoci a hlavně finančních prostředků. Pomoci je tam bezesporu zapotřebí a záběry z míst katastrofy dojemné, takže mediálně zajímavé. Dokonce i jinak střízliví státníci typu V. Klaus se dušují, že stamilióny eur pomoci od EU jsou málo. Jen jestli by se tak dojímali, kdyby ty peníze dávali z vlastní kapsy. Takže jakou zrůdu by nedojaly statisíce obětí? Třeba mě a se mnou asi tak 70% obyvatel ČR, jak vyplývá z některých internetových anket.
     Je třeba si uvědomit, že většinu obětí nemá na svědomí samotné zemětřesení, ale neschopnost místních obyvatel provozovat fungující stát. K tomu patří i výstavba vhodných domů v seismicky aktivních oblastech, systémy včasného varování, připravené krizové scénáře a tak dále. Nic z toho se na Haiti neděje a budou-li se otřesy opakovat, dopadne to pravděpodobně stejně tragicky. Čímž se přímo vnucují nepříjemné otázky: Má se těmto lidem pomáhat, když žijí takto nezodpovědně? Oplatí nám někdy naši pomoc, třeba i v daleké budoucnosti? Má ČR nebo EU nějaké zvláštní zájmy v této oblasti, aby do ní investovala nemalé prostředky a lidské úsilí? Odpovědi zní NE. Je zřejmé, že v samotné EU by se tyto stamilióny eur daly využít efektivněji a jistě by zachránily i více životů.
     Co si tedy počít s organizacemi, které pod rouškou pomoci intenzivně pouští žilou státnímu rozpočtu? Jediný účinný recept je volit politiky, kteří jsou dobrými hospodáři a zároveň otevřeně preferují zájmy místního obyvatelstva před cizinci. Takových je nejen v ČR, ale i v Evropě čím dál tím méně. Strašidlo rozmařilého byrokratického socialismu se vznáší nad celou EU a hned tak ho někdo nezaplaší.

RJ

diskuze k článku »»

V případě připomínek se obracejte na e-mail: admin@drzyobcan.cz
© Radek Jíra 2009-2010