logo filosofie politika zajímavosti diskuze nadpis
Nebezpečí pro demokracii?

  02.03.2010; 10:00

     Nejvyšší správní soud 17.2.2010 rozhodl o rozpuštění Dělnické strany 1. Nebudu rozebírat to, že jde o klasický politický proces, v němž si nesoudní soudci vykládají zákony po svém a ještě kritizují zákonodárce, že v zákoně není něco podle jejich představ. Pominu i to, že jde o konflikt mezi dvěma skupinami rasistů. Na jedné straně sedí Židé ve Vládě ČR, kteří vyznávají maskované rasistické idee jako je sionismus a jsou napojení na celosvětově působící židovské organizace. Na druhé straně jsou Češi poblouznění rasismem německého národního socialismu, kteří zase spolupracují se zahraničními pomatenci svého typu. Přejdu i to, že daňový poplatník zaplatí předraženého advokáta Sokola, ačkoli zaměstnává na HPP právníky, kteří by takto banální záležitost rovněž zvládli, i když třeba nemají tak silné žaludky jako zmiňovaný výlupek. Konečně zahodím za hlavu i to, že zákaz politické strany je pouze deklarativní povahy bez praktického významu, protože na jejím místě okamžitě vznikne nová pod jiným názvem a se stejnými lidmi. Nepominu ovšem to bezduché žvanění o reálně neexistující demokracii.
      Národní socialisté, a v tom se shoduji s !domněnkou! NSS, by po převzetí moci s velkou pravděpodobností demokracii šlápli na krk. Jenže to by v ČR nejdříve demokracie musela fungovat, takto mohou šlápnout na krk jen kleptokracii a to by bylo spíše pozitivum. Nicméně vzrůst tohoto druhu tzv. extrémismu má v ČR, ale i jinde ve světě, mnoho příčin, uvedu tři.

* absence demokratických institutů => bezostyšné rozkrádání státních prostředků a majetku + rozmařilé plýtvání ze strany státní správy a politické reprezentace => kritika úpadku všeobecné morálky
* nesmyslně komplikovaný právní systém => možnost pružného výkladu zákonů => nedůvěra ve státní instituce a politické elity => obcházení práva
* utopické idee multikulturalismu => destrukční přistěhovalecká politika, otevřená diskriminace starousedlíků vydávaná za pozitivum =>  hanění národa jako něčeho překonaného, co přináší jen problémy => narušení přirozených vazeb (rodina > obec > národ) => kritika úpadku přirozené morálky

     Vzrůstající popularita alternativních uskupení ucházejících se o moc ve státě je hlavně důsledkem absence či záměrného nevyužívání demokratických institutů. V současnosti jsou možnosti občanů smysluplně a aktuálně ovlivňovat politické dění ve většině států EU minimální. Důkazem, že jde skutečně o problém absence demokracie, je Švýcarsko. Podle průzkumů veřejného mínění je tolerance švýcarských občanů k přistěhovalcům podstatně vyšší než jinde po Evropě. Důvod je prostý, mohou se vyjádřit k tomu, koho mezi sebe přijmou a nejsou tak často obcházeni podplácenými úředníky. Touto demokratickou cestou nevznikají masové frustrace, které jsou do budoucna jen těžko řešitelné.
     Mění-li se překotně skladba obyvatelstva evropských zemí na úkor starousedlíků, není div, že citlivější část občanů začíná protestovat. Málokdo si přeje, aby uprostřed evropských měst vznikaly například asijské či muslimské čtvrti. Přesto se tak děje, aniž by se občanů někdo ptal na jejich názor a vůbec téma přistěhovalců se bere jako podružné. Dokonce zvláště otrlí politici přistěhovalce vydávají za pozitivum, což zdůvodňují obskurními bláboly o vymírajícím evropském obyvatelstvu, potřebě pracovní síly nebo dokonce jakýmsi kulturním obohacením. Tato nestoudnost je zarážející, protože prakticky všechny velké říše, co historie pamatuje, byly rozvráceny zevnitř a to právě přistěhovalci. Původní kultura se masovým přílivem kulturně odlišného obyvatelstva nijak neobohacuje, ale ničí. Jakkoli komplikovanými zákony toto nelze řešit viz Římská říše. Je opravdu velký rozdíl, když k vám někdo přijde na návštěvu a když u vás začne bydlet. V prvním případě můžete z návštěvy i něco získat. V druhém případě se musíte podělit o prostor, zdroje a být připraveni na nové konflikty. Paradoxně asijské země zůstávají z rozličných důvodů prakticky rasově neměnné, tedy i kulturně. Čínská říše pod různými názvy má pět tisíc let dlouhou tradici. Z tohoto pohledu krátkodobá samodiskreditace evropských politických elit začíná být nepřehlédnutelná i pro méně bystré jedince. Málokdo asi bude chtít skončit v rezervaci pro původní obyvatelstvo či v nějakém druhu koncentračního tábora, jak to sami Evropané zařídili mnoha národům a rasám.

RJ

diskuze k článku »»

čára
1 Rozhodnutí NSS Pst 1/2009 – 348 ze dne 17. února 2010 
  Ke stažení: stránky NSS nebo archiv drzého občana

V případě připomínek se obracejte na e-mail: admin@drzyobcan.cz
© Radek Jíra 2009-2010