logo filosofie politika zajímavosti diskuze nadpis
Dvacet let kleptokracie

  17.03.2011; 09:30

      Dvacet let uplynulo od rozpadu socialistického systému řízeného převážně ideologickými pomatenci, kariéristy a jinými nepodařenci, nazývajícími se dle podivné tradice komunisty. Takové ambivalentní výročí si zaslouží krátké shrnutí. Málokdo se dnes diví, že "komunisty" u moci vystřídala smečka exhibujících kejklířů, prozápadně orientovaných naivků, kolotočářských vykuků, veksláků, pseudohumanistických tlučhubů a vůbec všelijaká pakáž, která často byla především dobře placeným disentem nebo rovnou agenty cizích rozvědek. Těžko se divit, že k tomu došlo zrovna v ČSSR, když v okolních státech probíhal stejný scénář. Nicméně málokdo asi nosil trikolóru, besedoval po divadlech, cinkal na náměstích klíči a svítil zapalovačem pro dvacet a více let vlády kleptokracie.* Takže ...
     Listopadové události roku 1989 a následné předání moci umožnily především pěrestrojka a glasnosť prosazená M. S. Gorbačovem. Tím bylo jasné, že se i v SSSR postupně došlo k názoru, že centrálně řízené socialistické ekonomiky nefungují efektivně a že je třeba mnohé změnit. Nešlo tedy o nějaké uzbrojení SSSR, ten mohl stejně nedobře fungovat mnoho dalších desítek let. ** Prostě vymřela stará garda "komunistů", nastupující generace ideologicky otupěla a chtěla změnu. To, že se to proreformním komunistům vymkne z rukou bylo zřejmé dlouho předem, protože totalitní ideologie fungují pouze v ovzduší všeobecného intenzivního strachu. Další opomíjenou skutečností je i to, že západoevropské ekonomiky se staly více sociální než ty socialistické a dokonce se částečně přiblížily centrálnímu socialistickému modelu řízení. Takzvaná "západní Evropa" generovala spokojenější "dělnickou třídu", takže nebylo koho osvobozovat od jha kapitalismu. :-) Tento trend se následně projevil v ustavení a fungování EU, která se přeměnila z původně celkem funkčních hospodářsko-politických institucí na rozbujelý úřednický pelech, který by rád vládnul celé Evropě. Podobnost EU se socialistickou RVHP není vůbec náhodná, protože socialismus, později přejmenovaný na komunismus, se jako mor šíří Evropou již několik staletí a například do carského Ruska byl násilně zavlečen židovskými kruhy právě ze Západní Evropy a USA. Ale to už je trochu velké odbočení zasluhující si vlastní článek. Ostatně těžko chápat, proč se vlastně posílají peníze do EU? Vykořeněné, ideologicky pomatené, převážně nevolené zpanštělé úřednictvo si urve nemalý díl těchto peněz pro sebe a následně poručí, na co mohou být zbylé peníze použity a za jakých podmínek?! Dokonce někteří prostodušší či zvláště otrlí jedinci tvrdí, že ČR více peněz dostane z tohoto prapodivného pelechu přestárlých eurosvazáků než jí tento stojí. Opět v tomto případě doporučuji přečíst alespoň F. Bastiata, konkrétně: "Co je vidět a co není vidět".
     Takže zpět k tomu, jak se ještě za ČSSR narychlo zplácaná banda "antikomunistů" podivuhodně rychle dohodla s "reformními komunisty", cílevědomě umožnila beztrestné rozvrácení hospodářství a následný prodej pod cenou, převážně do rukou zahraničních vlastníků. Kupodivu i v socialistickém systému některé podniky prosperovaly a měly dobrý zvuk i v zahraničí. Ty byly prodány či zkrachovány nejdříve. Neřízený vpád dravého kapitalismu byl katastrofický. Dvouciferná inflace a stamiliardové zadlužení státu bylo logickým důsledkem. Naivní a po západním standardu hladové obyvatelstvo naučené držet hubu a krok, bylo médii snadno přesvědčeno, že má zvolit ty správné "osobnosti", ačkoli si záhy kdekdo uvědomoval, že tyto mediální ikony by spíše zasloužily veřejný výprask. Podvodné jednání se postupně stalo normou všech vládnoucích stran. V atmosféře tolerance k zlodějinám si nechalo obyvatelstvo pod rukama rozkrást celou republiku. Šlo to do té míry, že například byly prodány i úpravny vody pro města a tak dodnes platíme zcela zbytečně za vlastní vodu zahraniční společnosti obrovské peníze a ta zvesela vyváží snadno získaný kapitál, který pochopitelně chybí v ČR. Ostatně proč se dostala nerostná ložiska do soukromých rukou, třeba uhelné pánve? Škoda cokoli připomínat, protože by to byl dlouhý seznam zlodějin zpanštělých vládnoucích jelit.
     Takovéto šílenství bylo umožněno především šířením atmosféry, že na Západě se vše dělá lépe, my vlastně nic pořádně neumíme a stát občanům nepatří. Další účelovou, více či méně skrývanou, zhovadilostí šířenou každou vládnoucí smečkou je, že starousedlíci mají stejná práva či spíše méně práv než noví ekonomičtí přivandrovalci, kteří navíc přicházejí i z naprosto odlišných kulturních okruhů. Českému národu je zároveň médii stále vnucována představa, že je malý, bezvýznamný, vlastně samotný pojem národ je přežitý a musí se vnímat nově, tedy jakožto národ politický. Odpověď na letitou otázku "Cui bono?" je nasnadě. Překrucování významu slov by mělo být pokaždé důvodem k ostražitosti, zvláště když pojmy, jako vystřižené z Orwellovského newspeaku, slouží pouze k zamaskování změn skladby obyvatelstva a k následnému systematickému okrádání starousedlíků českého původu. Stačí se podívat po světě a vnímat jak dopadli například Srbové v Kosovu. Přistěhovalci většinou mají daleko vyšší natalitu a i kdyby se časem ustálil jejich počet na určitém procentu, tak starousedlíci se s nimi musí podělit o své statky, prostor, zdroje... . Integrace většího množství přistěhovalců je vůbec příliš drahá a jak učí historie prakticky zhola nemožná. U každého typu přistěhovalců lze najít specifické problémy, které si sebou přinášejí do nového prostředí. Příkladem budiž německé obyvatelstvo na území Koruny České. Po cca osmi stoletích problematického soužití to skončilo násilným odsunem zpět do Říše a jen částečně úspěšnou asimilací cca půlmilionového německého zbytku. A to mezi Čechy a Němci nelze najít nějaké opravdu výrazné kulturní rozdíly. Co se asi stane po několika stoletích, bude-li postupovat současný evropský multikulturní trend, kdy se do Evropy pouští zástupy Afričanů a Asiatů?
     Doba dospěla až do stadia, kdy každá vládní koalice pouze parazituje na už rozkradeném státu a přivádí ho do nehorazných dluhů zcela programově. To, že se občané dále nechají okrádat o většinu svého příjmu, aniž za to dostanou odpovídající protislužbu a ještě každým rokem více, také něco vypovídá o úpadku myšlení. Nicméně je tu jedno malé pozitivum, i notoričtí naivkové a polodementní ignoranti si dnes uvědomují, že jsou politiky nechutně okrádáni a třeba s tím časem začnou něco dělat. Kleptokracie, ať se nazývá demokracií či jakkoliv jinak, může být evidentně dlouhodobě udržována při životě. Typická výmluva ovčanů, že nejde nic změnit a že si to ti nahoře udělají stejně tak, jak budou chtít, by měla být vytesána do kamene jako typické znamení dnešní doby. Skutečně naštvané, tedy nebojácné občany tento režim zatím umně pacifikuje podle slavného výroku "rozděl a panuj" ve smyslu "rozhádej a okradni".
RJ

čára
* V této souvislosti bude zajímavé sledovat, zda se i v převážně muslimských zemích Severní Afriky bude opakovat stejný scénář rozkradení národního bohatství a předání faktické moci židovským bankéřům.
** Ostatně Rusko následně ustálo, jak samotný rozpad SSSR, tak dokonce i děsivě neschopného zaprodance a notorického alkoholika Jelcina, který předal ruské národní bohatství tzv. "židovským oligarchům".

diskuze k článku »»

V případě připomínek se obracejte na e-mail: admin@drzyobcan.cz
© Radek Jíra 2009-2010